Avaneb konkurss tegevusteraapia tudengite projektide rahastamiseks

Hea tudeng- kas sul on idee, mille teoks saamisel on takistuseks saanud rahastus? Nüüd on meil pakkuda lahendus, taotle rahastust Eesti Tegevusterapeutide Liidult!

11. märtsil avaneb Eesti Tegevusterapeutide Liidu konkurss tudengite projektide rahastamiseks. Tegemist on uue algatusega, millega Liit soovib iga-aastaselt toetada ühte või mitut tudengiprojekti, aidates kaasa tudengite ideede praktilise teostuseni jõudmisele, eesmärgiga edendada tegevusteraapia eriala ja tõsta ühiskondliku teadlikkust tegevusteraapiast

2024. aasta toetuste kogusumma on 150 eurot ja iga järgmise aasta summa koguneb Liitu kuuluvate tudengite aastatasudest, millest 50% tõstetakse projektide rahastuse fondi.

Projektitaotluste esitamise periood on 11.03.-10.04.2024 kell 23.59. Rahastuse taotlemiseks tutvu statuudiga Liidu kodulehel (ava statuut), et teha kindlaks, kas Sinu projekt vastab tingimustele.

Taotlemise üheks tingimuseks on kuulumine Eesti Tegevusterapeutide Liitu ja selle aasta taotlusvoorus osalemiseks on võimalik liiduga liitumise taotlus esitada koos rahastuse taotlusega. Pärast projektide esitamise tähtaega koguneb hindamiskomisjon ja vaatab esitatud taotlused üle. Kõikidele projektijuhtidele antakse hindamiskomisjoni otsusest e-maili teel teada.