Liikmemaks

Vastavalt juhatuse otsusele on tegevusterapeudi kutset omava või kõrghariduse astmes tegevusteraapia eriala lõpetanud tegevusterapeudi aastamaks on 40 EUR. Eriala omandava üliõpilase ning hääleõiguseta liikme aastamaks on 20 EUR. Liikmemaks tuleb tasuda iga kalendriaasta 1. märtsiks.

Liikmemaks kanda üle MTÜ Eesti Tegevusterapeutide Liidu kontole EE171010220263626224, selgitusse märkida “liikmemaks ja aastaarv” (nt liikmemaks 2012).