Tutvustus

Eesti Tegevusterapeutide Liit on mittetulundusühing, mis koondab Eesti tegevusterapeute. Eesti Tegevusterapeutide Liit loodi 2009.a. MTÜ Eesti Tegevusterapeutide Liidu ja Akadeemiline Ühing Eesti Tegevusterapeudid ühinemisel. Eesti Tegevusterapeutide Liidu (lühidalt ETL) eesmärgiks on kaitsta Eesti tegevusterapeutide huve, tõsta eriala professionaalsust ning tutvustada ja propageerida eriala. Eesti Tegevusterapeutide Liit kuulub rahvusvahelistesse erialaorganisatsioonidesse WFOT (World Federation of Occupational Therapists) ja COTEC (Council of Occupational Therapists for the European Countries). Alates 2023. aasta veebruarist kuulutakse ka vaimse tervise valdkonna katusorganisatsiooni VATEK (Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon).