Juhatus

Anne-Mari Rebane / juhatuse esimees
Töökoht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusterapeudi õppekava õppejõud-õpetaja.
Vastutusvaldkond ETLi juhatuses: esimees, raamatupidamine, Eesti esindaja COTECis, kutse andmise vastutav isik, sotsiaalmeedia/kodulehe tugi.
Eesmärk ETLi juhatuses: Aidata kaasa arengut toetavate ideede ja mõtete teoks tegemisele nii liidus, kui ka kohalikul ja ka rahvusvahelisel tasandil.
Inspireeriv mõte: „Üksinda ei suuda me kunagi saavutada seda, mida koostööd tehes“

Jane-Lii Koltsov / juhatuse aseesimees
Töökoht: Medicum Taastusravi OÜ
Vastutusvaldkond ETLi juhatuses: aseesimees, liikmete haldamine, ürituste korraldamise vastutav isik, raamatupidamise tugi.
Eesmärk ETLi juhatuses: Ühtse tegevusterapeutide kogukonna tekke soodustamine.
Inspireeriv mõte: Rada, mis on mõeldud sinule, ei pruugi olla nähtaval, aga see ei tähenda, et seda pole olemas. /Nick Vujicic/

Ida Joao-Hussar /  juhatuse liige
Töökoht: Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse neurorehabilitatsiooni osakonna tegevusterapeut, Tartu Ülikooli kogukondade arendamise nooremteadur.
Vastutusvaldkond ETLi juhatuses: ametiühingu vastutav isik, teaduse ja hariduse tugi, kutse andmise tugi.
Eesmärk ETLi juhatuses: Aidata kaasa tegevusterapeutide kogukonna tekkele.
Inspireeriv mõte: „Kes teeb, see jõuab“.

Marilyn Luhtoja / juhatuse liige
Töökoht: SA Pärnu Haigla
Vastutusvaldkond ETLi juhatuses: sotsiaalmeedia, kodulehe ja ravijuhendite vastutav isik. 
Eesmärk ETLi juhatuses: Aidata kaasa tegevusteraapia arengule Eestis. 
Inspireeriv mõte: ,,Elada võib kahte moodi: üks on nõndaviisi, justkui poleks miski ime; teine on nii, et kõik meid ümbritsev on imeline”. Albert Einstein.

Heldi McCaskill / juhatuse liige
Töökoht: Sensoorne Tasakaal OÜ, Confido Meditsiinikeskus
Vastutusvaldkond ETLi juhatuses: Eesti esindaja WFOTis, teaduse ja hariduse vastutav isik, ürituste korraldamise tugi, ametiühingu tugi.
Eesmärk ETLi juhatuses: Tõsta tegevusteraapia eriala teadlikkust ja väärtustamist töövaldkondades ning laiemas avalikkuses, parendada koostööd ja kaasatust teiste erialade ning riiklike asutustega, leida võimalusi erialaseks arenguks liikmete seas. 
Inspireeriv mõte: Leia töö, mida armastad, ja sa ei tööta enam ühtegi päeva oma elus. 

Helerin Kõrvemaa /üliõpilasesindaja
Vastutusvaldkond ETLi juhatuses: üliõpilasesindaja
Eesmärk ETLi juhatuses: Edendada tegevusteraapia üliõpilaste ja erialaliidu vahelist infovahetust ning koostööd.
Inspireeriv mõte: Tee, mis sa oskad, sellega, mis sul on, ja seal, kus sa oled… /T.Roosevelt/