Juhatus

Eesti Tegevusterapeutide Liidu juhatuse koosseis:

 • Anne-Mari Rebane/ juhatuse aseesimees
  Töökoht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusteraapia õppekava õppejõud-õpetaja.
  Vastutusvaldkond ETLi juhatuses: esimehe asetäitja, dokumentatsioon, kutse andmine, raamatupidamine, ETLi esindaja WFOTis.
  Eesmärk ETLi juhatuses: Aidata kaasa arengut toetavate ideede ja mõtete teoks tegemisele nii liidus, kui ka kohalikul ja ka rahvusvahelisel tasandil.
  Inspireeriv mõte: „Üksinda ei suuda me kunagi saavutada seda, mida koostööd tehes“.
 • Ida Joao-Hussar/ juhatuse liige
  Töökoht: Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse neurorehabilitatsiooni osakonna tegevusterapeut.
  Vastutusvaldkond ETLi juhatuses: haridus ja teadus, kutsekomisjoni töö.
  Eesmärk ETLi juhatuses: Aidata kaasa tegevusterapeutide kogukonna tekkele.
  Inspireeriv mõte: „Kes teeb, see jõuab“.
 • Zuljetta Hinto/ juhatuse liige
  Töökoht: Tallinna Heleni Kool ja Eesti Pimekurtide Tugiliit -tegevusterapeut
  Vastutusvaldkond ETLi juhatuses: Üritused, koolitused
  Eesmärk ETLi juhatuses: et kõikidele ETL liikmetele leiduks meelepärast tegevust
  Inspireeriv mõte: Maailmas leidub nii palju meie kõigi jaoks, kui meil ainult on silmi seda näha, südant seda armastada ja käsi sellele järele sirutamiseks…../D.M.Montgomery/
 • Kadri Paal/ juhatuse liige
  Töökoht: ProVida Kliinik OÜ
  Vastutusvaldkond ETLi juhatuses: ETL liikmed; liikmemaksu laekumine.
  Eesmärk ETLi juhatuses: Aktiivne ja toimiv erialaliit, et soodustada tegevusterapeutide kogukonna teket.
  Inspireeriv mõte: “Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. “
 • Liivika Mölder/ üliõpilaste esindaja
  Töökoht: TegevusTe OÜ
  Vastutusvaldkond ETLi juhatuses: üliõpilasesindaja
  Eesmärk ETLi juhatuses: Ühendada tegevusteraapia üliõpilased ja Eesti Tegevusterapeutide Liit ning nende koostöö arendamine.
  Inspireeriv mõte: Leia midagi, mille nimel sureksid ja siis ela selle nimel.