Juhatus

Anneliis Aavik/ juhatuse esimees
Töökoht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusteraapia õppekava õppejõud-õpetaja;
Tallinna Vaimse Tervise Keskuse tegevusterapeut;
Tallinna Tugikeskuse Juks tegevusterapeut;
Mittetulundusühing Vaimse Tervise Taastumiskeskuses juhatuse liige ja tegevusterapeut;
Tegevusterapeut Anneliis Aavik – omanik ja tegevusterapeut
Vastutusvaldkond ETLi juhatuses: juhatuse esimees, COTEC
Eesmärk ETLi juhatuses: Luua tugevaid ja kestvaid suhteid erinevate erialaliitudega ning erinevate riikide tegevusterapeutide liitudega. Aidata arendada ETL tööd tõhustada, arendada tegevusterapeudi eriala teadlikkust ühiskonnas. Aidata arendada vaimse tervise tegevusteraapiat.
Inspireeriv mõte: ‘’Ela nagu sureksid homme. Õpi nagu elaksid igavesti.’’

Anne-Mari Rebane/ juhatuse aseesimees
Töökoht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusteraapia õppekava õppejõud-õpetaja.
Vastutusvaldkond ETLi juhatuses: esimehe asetäitja, dokumentatsioon, kutse andmine, raamatupidamine, ETLi esindaja WFOTis.
Eesmärk ETLi juhatuses: Aidata kaasa arengut toetavate ideede ja mõtete teoks tegemisele nii liidus, kui ka kohalikul ja ka rahvusvahelisel tasandil.
Inspireeriv mõte: „Üksinda ei suuda me kunagi saavutada seda, mida koostööd tehes“.

Ida Joao-Hussar/ juhatuse liige
Töökoht: Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse neurorehabilitatsiooni osakonna tegevusterapeut.
Vastutusvaldkond ETLi juhatuses: haridus ja teadus, kutsekomisjoni töö.
Eesmärk ETLi juhatuses: Aidata kaasa tegevusterapeutide kogukonna tekkele.
Inspireeriv mõte: „Kes teeb, see jõuab“.

Zuljetta Hinto/ juhatuse liige
Töökoht: Tallinna Heleni Kool ja Eesti Pimekurtide Tugiliit -tegevusterapeut
Vastutusvaldkond ETLi juhatuses: Üritused, koolitused
Eesmärk ETLi juhatuses: et kõikidele ETL liikmetele leiduks meelepärast tegevust
Inspireeriv mõte: Maailmas leidub nii palju meie kõigi jaoks, kui meil ainult on silmi seda näha, südant seda armastada ja käsi sellele järele sirutamiseks…../D.M.Montgomery/

Kadri Paal/ juhatuse liige
Töökoht: ProVida Kliinik OÜ
Vastutusvaldkond ETLi juhatuses: ETL liikmed; liikmemaksu laekumine.
Eesmärk ETLi juhatuses: Aktiivne ja toimiv erialaliit, et soodustada tegevusterapeutide kogukonna teket.
Inspireeriv mõte: “Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. “

Liivika Mölder/ üliõpilaste esindaja
Töökoht: TegevusTe OÜ
Vastutusvaldkond ETLi juhatuses: üliõpilasesindaja
Eesmärk ETLi juhatuses: Ühendada tegevusteraapia üliõpilased ja Eesti Tegevusterapeutide Liit ning nende koostöö arendamine.
Inspireeriv mõte: Leia midagi, mille nimel sureksid ja siis ela selle nimel.