Juhatus

Grete Anton/juhatuse esimees
Töökoht: tegevusterapeut ettevõttes TegevusTe OÜ, alates augustist õppejõud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis
Vastutusvaldkond ETLi juhatuses: esimees; veebikanalite ja sotsiaalmeedia haldamine.
Eesmärk ETLi juhatuses: olulisimateks eesmärkideks on eriala populariseerimine ühiskonnas; panustamine teadustöödesse ning liidu tegevuse kaasajastamine ja laiendamine.
Inspireeriv mõte: „Minu kodukandis Vigalas öeldakse: üle madala aia oskab astuda igaüks. Mulle pole madalad aiad kunagi sobinud. Mul on alati olnud nii, et kui on eesmärk, siis ikka suur. Olen kogu aeg tahtnud kaugemale ja kaugemale, rohkem ja rohkem. Võib-olla on see kõrvaltvaatajatele isegi naljakas tundunud, aga ma pole sellest eriti hoolinud.“ Gerd Kanter

Anne-Mari Rebane/esimehe asetäitja
Töökoht: töötan firmas OÜ Rebane ja Mari toetades erivajadustega laste ja nende perede toimetulekut, samuti õpin haridustehnoloogia magistris. Alternatiivkommunikatsioon ja erinevad tehnoloogilised lahendused (silmajälgija, kommunikaatorid, suhtlust võimaldavad programmid jne) on minu peamiseks huviks ning ka valdkonnaks, mille arendamisse panustan lähtudes mitte ainult oma klientide vajadustest vaid ka mõeldes valdkonna tulevikule.
Vastutusvaldkond ETLi juhatuses: esimehe asetäitja; dokumentatsioon.
Eesmärk ETLi juhatuses: Eelkõige on mu eesmärgiks aidata kaasa ideede ja mõtete teoks tegemisele sest senine praktika on näidanud, et kui inimesed saavad kokku ja asju arutavad, siis sünnib imesid. Ka tegevusteraapia edukus sõltub paljuski sellest kui palju suudetakse kaasata klienti ja tema lähedasi.
Inspireeriv mõte: „Üksinda ei suuda me kunagi saavutada seda, mida koostööd tehes“.

Ida Joao-Hussar/juhatuse liige
Töökoht: Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse neurorehabilitatsiooni osakonna tegevusterapeut.
Vastutusvaldkond ETLi juhatuses: haridus ja teadus.
Eesmärk ETLi juhatuses: muuta liit tegevusterapeutide nägu ning tuua juhatusse uusi tuuli.
Inspireeriv mõte: „Kes teeb, see jõuab“.

Kristi Viimsalu/juhatuse liige
Töökoht: tegevusterapeut ettevõttes TegevusTe OÜ
Vastutusvaldkond ETLi juhatuses: ürituste korraldamine ja meenete organiseerimine.
Eesmärk ETLi juhatuses: olles äsja kooli lõpetanud pakatan energiast ja soovist viia tegevusteraapia Eestis uuele tasemele. Soovin, et tegevusteraapia oleks meie ühiskonnas teada-tuntud eriala, mitte ainult tuttav neile kes on teenust saanud (kaasa arvatud perekond ja tuttavad).
Inspireeriv mõte: „Everything comes to you at the right time, be patient and trust the process“.

Meigrit Matsiselts/üliõpilaste esindaja
Töökoht: noorsootöötaja SA Tallinna Lastehaiglas Laste Vaimse Tervise Keskuses lastepsühhiaatria osakonnas, tegevusteraapia üliõpilane
Vastutusvaldkond ETLi juhatuses: üliõpilasesindaja
Eesmärk ETLi juhatuses: teha koostööd teiste tegevusteraapia üliõpilastega ja esindada nende huve ETLis.
Inspireeriv mõte: “Believe in your infinite potential. Your only limitations are those you set upon yourself.” Roy T. Bennett

Liis Lee/üliõpilaste esindaja
Töökoht: 2. kursusel täiskoormusel õppiv tegevusteraapia tudeng
Vastutusvaldkond ETLi juhatuses: üliõpilasesindaja
Eesmärk ETLi juhatuses: Üliõpilaste huvide esindamine ning Eesti Tegevusterapeutide Liidu ja tegevusteraapia üliõpilaste koostöö reguleerimine. Lisaks tuua uusi mõtteid ja ideid üliõpilastelt ning aidata nõu ja jõuga liidu tegevusi.
Inspireeriv mõte: “Inimene peaks oma argipäeva harima nagu maad, puhastama selle võsast ja takjatest ning mõistma, et ei ole mingit vahet argipäeva või mõne muu oleku vahel- kõik see on üks elu ja inimene peaks olema suuteline seda hingestama.” Eesti kirjanik Viivi Luik