Liiduga liitumine

Vastavalt Eesti Tegevusterapeutide Liidu põhikirjale on Liidul hääleõigusega ja hääleõiguseta liikmed.

Hääleõigusega liikmeks on tegevusterapeudi kutset omavad või kõrghariduse astmes tegevusteraapia eriala lõpetanud tegevusterapeudid või eriala omandavad üliõpilased.

Hääleõiguseta liikmeteks on toetavad liikmed, kes soovivad arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Toetavaks liikmeks võib olla eraisik või juriidiline isik.

Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus allkirjastatud avalduse alusel. Avaldus tuleks esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile tegevusteraapia@gmail.com.

Hääleõigusega liikmeks astumise liitumisavalduse leiad SIIT ja hääleõiguseta liikmeks astumise liitumisavalduse leiad SIIT.

Liikmeks vastu võtmisel on uus liige kohustatud tasuma jooksva aasta liikmemaksu ja andma allkirja Liidu põhikirjaga tutvumise kohta.

Tegevusterapeudi kutset omava või kõrghariduse astmes tegevusteraapia eriala lõpetanud tegevusterapeudi aastamaks on 40 EUR. Eriala omandava üliõpilase ning hääleõiguseta liikme aastamaks on 20 EUR. Liikmemaks tuleb tasuda iga kalendriaasta 1. märtsiks.