Tegevusteraapia

Tegevusteraapia on eesmärgipäraste tegevuste kasutamine inimestega, kellel on piirangud somaatilise haiguse või trauma, psühhosotsiaalse- või arenguhäire, õpiraskuste, vaesuse või kultuurierinevuste tõttu või kõrgest east tingituna, selleks, et suurendada nende iseseisvust, ennetada puuet ja säilitada tervist.

Tegevusteraapia ravivormina keskendub inimese tegevusvõimele. Tegevusteraapia tegeleb tervise edendamise ja heaolu parandamisega läbi tegevuste. Tegevusteraapia eesmärk on häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine, et võimaldada inimestel osaleda igapäevastes tegevustes.

Inimese tegevusvõime parandamiseks on võimalik tegevusteraapias arendada inimese võimeid ja oskuseid, mis on vajalikud toimetulekuks igapäevategevustes, teiseks on võimalik kohandada tegevused vastavaks inimese võimetele. Kolmas aspekt on keskkonna kohandamine selliselt, et see soodustaks inimese iseseisvat toimetulekut.

Tegevusteraapia filosoofilised alused ütlevad järgmist:

  1. Kesksed mõisted on TEGEVUS ja tegevusvõime.
  2. Tegevus on inimesele olemuslik ja seetõttu on tegevus alati olnud inimelu koostisosa.
  3. Tegevus annab elule tähenduse ja tingib käitumise.
  4. Tegevusel on arenguline dimensioon – inimese arengule vastavalt muutvad ka tegevused.
  5. Tegevus mõjutab tervist ja heaolu.
  6. Tegevus aitab luua struktuuri ja organiseerida aega.
  7. Tegevus annab elule sisu nii kultuurilisel kui isiklikul tasandil.
  8. Tegevused on individuaalsed. Erinevad inimesed väärtustavad erinevaid tegevusi.

Tegevusteraapia teenus

Tegevusteraapia protsess koosneb alghindamisest, eesmärkide püstitamisest – teraapia planeerimisest, teraapiast ehk sekkumisest ning lõpphindamisest. Hindamisel kasutatakse vaatlust, intervjuud ning erinevaid teste ja mõõdikuid.

Tegevusvõime hindamise eesmärgiks on saada teadmisi indiviidi tegevusvõime tugevatest külgedest ning neid piiravatest, edendavatest ja toetavatest teguritest. Tegevusvõime hinnangule tuginedes koostatakse teraapiaplaan. Peamiselt hõlmab see kolme faktorit: inimese oskuste ja võimete arendamine, tegevuste kohandamine ja/või keskkonna kohandamine. Kõik need tegurid mõjutavad inimese osalemist oma igapäevategevustes.

Kliendid võivad olla eri vanuses ja väga erinevate probleemidega (neuroloogilised, psühhiaatrilised, ortopeedilised jpm diagnoosid). Tegevusteraapias on töövahendiks eesmärgipärane, kliendi jaoks tähenduslik tegevus. Tegevus võib olla nii teraapias kasutatavaks vahendiks kui ka lõppeesmärgiks. Vastavalt sellele valitakse ka teraapias kasutatavad tegevused. Tegevusteraapiat viiakse läbi individuaalselt või rühmana.

Tegevusteraapia on meekonnatöö, kus meeskonna olulisimaks liikmeks on klient. Teraapias kasutatavad tegevused peavad olema kliendi jaoks tähenduslikud. Teraapia tulemus peab samuti olema oluline eelkõige kliendi jaoks.

Kutsekirjeldus

Tegevusterapeut on tegevuse ja tegevusvõime spetsialist ning kuulub tervishoiu tippspetsialistide rühma. Tegevusterapeudina töötamiseks on nõutav WFOT (World Federation of Occupational Therapists) haridusstandardile vastav kõrgharidus tegevusteraapias.

Tegevusterapeudid töötavad Eestis peamiselt taastusravikeskustes, rehabilitatsiooniasutustes, puuetega inimeste päevakeskustest, kutserehabiliatsiooni asutustes, abivahendifirmades jne. Näiteks töötavad tegevusterapeudid järgmistes asutustes (nimekiri ei ole täielik):

Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus, koduleht https://www.adeli.ee/
Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus, https://www.astangu.ee/
AS Benita Kodu, koduleht https://www.benita.ee/
AS Ida-Tallinna Keskhaigla, koduleht https://www.itk.ee/
AS Põlva Haigla, koduleht https://www.polvahgl.ee/
AS Rakvere haigla, koduleht https://www.rh.ee/
Babysport, koduleht https://www.babysport.ee/
Erahaigla Fertilitas, koduleht https://www.fertilitas.ee/
Mittetulundusühing HENK (Hoolekande Ekspertiisi ja Nõustamiskeskus), koduleht http://henk.ee
MTÜ Aktiviseerimiskeskus AVE, koduleht http://www.akave.ee/ee
Papaver nõustamis- ja koolituskeskus, koduleht https://www.papaver.ee/
ProVida Kliinik OÜ, www.provida.ee
Päevakeskus KÄO, koduleht https://www.kaokeskus.ee/
SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, koduleht https://www.hnrk.ee/
SA Ida-Viru Keskhaigla Taastus- ja hooldusravikliinik, koduleht https://www.ivkh.ee/et/
SA Perekodu, koduleht https://www.perekodu.eu/
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, koduleht https://www.regionaalhaigla.ee/
SA Pärnu Haigla, koduleht https://www.ph.ee/
SA Tallinna Lastehaigla, https://www.lastehaigla.ee/
SA Tartu Ülikooli Kliinikum, koduleht https://www.kliinikum.ee/
SA Viljandi haigla, koduleht https://www.vmh.ee/
Tallinna Tugikeskus Juks, koduleht https://juks.ee/
Tallinna Vaimse Tervise Keskus, http://www.vaimnetervis.ee/
Tegevusterapeut Ande Etti, https://tegevusterapeut.ee/
TegevusTe arendus- ja teraapiakeskus, https://tegevuste.ee/

Tegevusterapeudi tööd reguleerib tegevusterapeudi kutsestandard, millega saad tutvuda SIIN.

Tegevusteraapia alane haridus

Eestis saab tegevusteraapiat õppida ainult ühes õppeasutuses – Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.

Tegevusterapeudi õppekava vastab kõrgharidusstandardile ja Euroopa direktiividele, mille sisuks on integreeritud teooria ja praktikaõpe. Õppekava on 2005.a.täismahus akrediteeritud (Haridus- ja Teadusministeeriumi 21.06.2005 kk nr.531) ning 2009.a. viidud väljundipõhiseks. Nominaalne õppeaeg on 4 aastat. Lõpetanu omandab rakenduskõrghariduse.

Tegevusteraapia õppekava maht on 160 ainepunkti ning õppeaeg on 4 aastat. Praktika moodustab sellest ajast ligi veerandi. Eriala lõpetaja saab rakenduskõrgharidust tõendava diplomi. Vastuvõtud erialale toimuvad iga aasta.