Perearsti saatekirjaga tegevusteraapiasse

Kuna tegevusterapeutide seas on olnud segadust teemal, kas perearstil on õigus saata patsienti otse tegevusteraapiasse (ilma vahepealse taastusarsti vastuvõtuta), küsisime antud küsimust Haigekassast. Nende vastus oli:

“Vastavalt sotsiaalministri 19.01.2007 määrusele „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ asuvad tervishoiuteenused 7053 ja 7054 perearstile täiendavalt tasutavate teenuste loetelus. Seega võib perearst patsiendi suunata otse tegevusterapeudile juhul, kui  teenuse osutajal on olema tervishoiuteenuse osutamiseks tegevusluba ning ta peab töötama tegevusluba omava tervishoiuteenuse osutaja juures. Perearsti suunamine teenusele, kusjuures suunamiskiri (saatekiri) peab vastama kõigile saatekirjale esitatavatele nõuetele, st sisaldama muu hulgas selget suunamise eesmärki, suunanud perearsti isikukoodi ja e-maili aadressi.”

Seega võib perearst saata patsiendi otse tegevusteraapiasse. Rahastus tuleb perearstide uuringufondi alt.