Tegevusterapeut

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu andis Eesti Tegevusterapeutide Liidule tegevusterapeut tase 6 kutse andmise õiguse 23.mai 2013.a. koosolekul otsusega nr.14 kehtivusega kuni 22.05.2018. Kutse andmise õigust pikendati 12. aprill 2018.a. koosoleku otsusega nr 4.1. kehtivusega kuni 11.04.2023 ja 23. aprill 2023. a. koosoleku otsusega nr 1.3.2 kehtivusega kuni 11.04.2028.

Tegevusterapeut, tase 6 kõrvale töötas kutsestandardi töörühm 2023.ndal aastal välja tegevusterapeut, tase 7 kutsestandardi, kuna juba praegu on tegevusterapeutide hulgas spetsialiste, kelle kompetentsid vastavad kõrgemale tasemele. Seitsmendale tasemele vastab pikema töökogemusega eriala tippspetsialist, kes lahendab nii rutiinseid kui keerulisi tegevusteraapia valdkonna juhtumeid, juhendab tegevusteraapia eriala üliõpilasi ja/või nõustab teisi erialaspetsialiste ning juhib meeskonda ja arendab oma eriala.

Tegevusterapeut tase 6 kutsestandard on leitav siit: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/11213667

Tegevusterapeut tase 7 kutsestandard on leitav siit: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/11213687

Kutse taotlemise tasud: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10469928#komp_tasud

Tegevusterapeudi kutse kutsekomisjon

Grete EicheTallinna Tervishoiu Kõrgkoolliige
Ida Joao-HussarEesti Tegevusterapeutide Liitliige
Heili PiilbergEesti Tegevusterapeutide Liitliige
Tauno AsujaEesti Puuetega Inimeste Kodaliige
Katrin KõrePõhja-Eesti Taastusravikeskusliige

 

KUTSE ANDMISE VOORUD

Tegevusterapeut, tase 6 ja tase 7 kutse andmise ja taastõendamise voorud (toimuvad samaaegselt):

  • II voor: Dokumentide vastuvõtt 01.03-18.04.2024, intervjuud aprilli lõpp.
  • III voor: Dokumentide vastuvõtt 09.09-13.10.2024, intevjuud oktoobri lõpp.

Kutse andmise voorude kohta teavituse saamiseks täita ära järgnev vormhttps://forms.gle/dQkaKD1dadMWVHsP6.

 

KUTSE TAOTLEMINE

Kutse andmine toimub vastavalt kutse andmise korrale (https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO_Fail/downloadFile/10469943) ja hindamisstandarditele (uuendamisel). Kutse taotleja esitab kõik dokumendid Moodle keskkonnas: https://moodle.edu.ee/course/view.php?id=24354.

Moodle keskkonnas oleva täpsema info nägemiseks (hindamisstandard, dokumentide vormid) piisab keskkonda külalisena sisse logimisest (vt joonis 1), dokumentide esitamiseks tuleb logida sisse olemasolevaga või luua uus kasutaja ning end konkreetsele kutse taotlemise kursusele registreerida (vt täpsemat juhist Moodle keskkonnas).

Kuvatõmmis Moodlesse sisse logimise valikutest. Punane nool näitab nupule "Logi sisse külalisena".

 Joonis 1. Moodle keskkonda külalisena sisse logimine

 

Esitatud dokumentidest peavad olema digiallkirjastatud avaldus taotleja ning tööandja tõend tööandja poolt. Juhul kui dokumentide vastuvõtu ajal esitatud dokumentides on puudujääke siis antakse taotlejale täiendav aeg puuduste kõrvaldamiseks.

Tegevusterapeut, tase 6 kutse taotlemise eeltingimused on:

1. kõrgharidus tegevusteraapias või Maailma Tegevusterapeutide Föderatsiooni (WFOT) tunnustusega õppekava läbimine;
2. vähemalt kuus kuud erialast töökogemust pärast erialase kõrghariduse omandamist vähemalt 0,5 koormusega viimase viie aasta jooksul;
3. erialane täiendkoolitus või tegevus koolitajana või avaldatud publikatsioonid/ õppematerjalid vähemalt 1 EAP ulatuses viimase kolme aasta jooksul.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid on:

a) vormikohane avaldus;
b) tegevusteraapiaalast kõrgharidust tõendavate dokumentide koopiad;
c) vormikohane täiendkoolituste aruanne ning täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad või dokumendid tegevuse kohta koolitajana või avaldatud publikatsioonid või õppematerjalid;
d) vormikohane tööandjapoolne tõend erialase töökogemuse ja koormuse kohta viimase viie aasta jooksul;
e) vormikohane juhtumianalüüs.

 

Hindamismeetodid:

a) taotleja kirjalikult esitatud juhtumianalüüsi hindamine;
b) intervjuu taotlejaga;

 

Kutse taotlemine toimub 2 etapis:
1. kirjaliku juhtumi analüüsi esitamine – juhtumianalüüs peab vastama kutsestandardi kohustuslikele kompetentsidele; taotleja tõendab hinnatavaid kompetentse juhendi järgi koostatud juhtumi analüüsi tabelis;
2. intervjuu – taotleja tõendab kompetentse, esitades oma juhtumianalüüsi (aeg max 30 minutit) ja vastab suuliselt hindamiskomisjoni küsimustele vahetult või hindamiskomisjoni poolt etteantud ettevalmistusaja järel.

Juhtumi analüüsi valikul tuleb lähtuda järgnevast:

    • juhtum on võetud taotleja viimase kahe aasta töökogemusest;
    • juhtum peab olema valitud nii, et selle kaudu on võimalik kirjeldada kõigi nõutud kompetentside tegevusnäitajaid.

KUTSE TAASTÕENDAMINE

Kutse tegevusterapeut, tase 6 taastõendamise eeltingimused on:

1. kehtiv tegevusterapeut tase 6 kutse;
2. vähemalt kolm aastat erialast töökogemust vähemalt 0,5 koormusega viimase viie aasta jooksul;
3. erialane täienduskoolitus või tegevus koolitajana või avaldatud publikatsioonid/ õppematerjalid vähemalt 3 EAP ulatuses viimase viie aasta jooksul.

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid on:

a) vormikohane avaldus;
b) täiendkoolitus(t)e aruanne, millele on lisatud nende läbimist tõendavate dokumentide koopiad või dokumendid tegevuse kohta koolitajana või avaldatud publikatsioonid või õppematerjalid;
c) vormikohane tööandjapoolne tõend vähemalt kolmeaastase erialase töökogemuse ja koormuse kohta viimase viie aasta jooksul;

Hindamismeetod:

Kutse taastõendamine toimub ainult esitatud dokumentide põhjal.

 

Tegevusterapeut, tase 7 kutse taotlemise eeltingimused on:

1. tegevusteraapia magistrikraadi olemasolul vähemalt kolm aastat erialast töökogemust. Töökogemusest vähemalt kaks aastat peab olema vähemalt 0,5 töökoormusega viimase viie aasta jooksul. Kui erialase magistrikraadi omandamisest on möödas rohkem kui kolm aastat siis lisaks erialane täienduskoolitus või tegevus koolitajana või avaldatud publikatsioonid/ õppematerjalid vähemalt 4 EAP ulatuses (s.h. minimaalselt 50% tegevusteraapia valdkonnas ja ülejäänu seotuna teiste kompetentsidega) viimase viie aasta jooksul või;

2. tegevusteraapia magistrikraadi puudumisel kõrgharidus tegevusteraapias või Maailma Tegevusterapeutide Föderatsiooni (WFOT) tunnustusega õppekava läbimine ja vähemalt kuus aastat erialast töökogemust ja erialane täienduskoolitus või tegevus koolitajana või avaldatud publikatsioonid/ õppematerjalid vähemalt 4 EAP ulatuses (s.h. minimaalselt 50% tegevusteraapia valdkonnas ja ülejäänu seotuna teiste kompetentsidega) viimase viie aasta jooksul. Töökogemusest vähemalt kaks aastat peab olema vähemalt 0,5 koormusega viimase viie aasta jooksul.

 

Kutse tegevusterapeut, tase 7 taastõendamise eeltingimused on:

1. kehtiv tegevusterapeut tase 7 kutse;
2. vähemalt kolm aastat erialast töökogemust vähemalt 0,5 koormusega viimase viie aasta jooksul;
3. erialase magistrikraadi puudumisel või kui selle omandamisest on möödas rohkem kui kolm aastat siis erialane täienduskoolitus või tegevus koolitajana või avaldatud publikatsioonid/ õppematerjalid vähemalt 4 EAP ulatuses (s.h. minimaalselt 50% tegevusteraapia valdkonnas ja ülejäänu seotuna teiste kompetentsidega) viimase viie aasta jooksul.

 

KONTAKTISIK

Anne-Mari Rebane, mobiil +372 58138018, e-post: ttkutse@gmail.com