Tegevusterapeut

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu andis Eesti Tegevusterapeutide Liidule tegevusterapeut tase 6 kutse andmise õiguse 23.mai 2013.a. koosolekul otsusega nr.14 kehtivusega kuni 22.05.2018. Kutse andmise õigust pikendati 12. aprill 2018.a. koosoleku otsusega nr 4.1. kehtivusega kuni 11.04.2023.

Tegevusterapeut tase 6 kutsestandard on leitav siit: https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10684200

Kutse taotlemise tasud: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10469928#komp_tasud

Tegevusterapeudi kutse kutsekomisjon

Grete EicheTallinna Tervishoiu Kõrgkoolesimees
Ida Joao-HussarEesti Tegevusterapeutide Liitaseesimees
Heili PiilbergEesti Tegevusterapeutide Liitliige
Tauno AsujaEesti Puuetega Inimeste Kodaliige
Tuuli ErmPõhja-Eesti Taastusravikeskusliige

 

KUTSE ANDMISE VOORUD

IX voor: dokumentide vastuvõtt kuni 01.03.2023, intervjuud märtsi II pool/ aprilli algus.

Kutse andmise voorude kohta teavituse saamiseks täita ära järgnev vormhttps://forms.gle/dQkaKD1dadMWVHsP6.

 

KUTSE TAOTLEMINE

Kutse andmine toimub vastavalt kutse andmise korrale (https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO_Fail/downloadFile/10469943) ja hindamisstandardile. Kutse taotleja esitab kõik dokumendid Moodle keskkonnas: https://moodle.edu.ee/course/view.php?id=24354.

Moodle keskkonnas oleva täpsema info nägemiseks (hindamisstandard, dokumentide vormid) piisab keskkonda külalisena sisse logimisest (vt joonis 1), dokumentide esitamiseks tuleb logida sisse olemasolevaga või luua uus kasutaja ning end konkreetsele kutse taotlemise kursusele registreerida (vt täpsemat juhist Moodle keskkonnas).

Pildil Moodlesse sisse logimise leht. Punane ring on tõmmatud ümber kasti Logi külalisena sisse.
Joonis 1. Moodlesse külalisena sisse logimine.

Esitatud dokumentidest peavad olema digiallkirjastatud avaldus taotleja ning tööandja tõend tööandja poolt. Juhul kui dokumentide vastuvõtu ajal esitatud dokumentides on puudujääke siis antakse taotlejale täiendav aeg puuduste kõrvaldamiseks.

Kutse taotlemise eeltingimused on:

  1. tegevusteraapiaalane kõrgharidus;
  2. erialane täiendkoolitus või tegevus koolitajana või avaldatud publikatsioonid/ õppematerjalid vähemalt ühe (1) EAP (26 akadeemilist tundi) ulatuses viimase kolme aasta jooksul;
  3. vähemalt 6-kuuline erialase töö kogemus pärast erialase kõrghariduse omandamist vähemalt 0,5 koormusega viimase viie aasta jooksul.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid on:

a) vormikohane avaldus;
b) tegevusteraapiaalast kõrgharidust tõendava(te) dokumendi(de) koopia(d);
c) vormikohane täiendkoolituste aruanne ning täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad või dokumendid tegevuse kohta koolitajana või avaldatud publikatsioonid või õppematerjalid;
d) vormikohane tööandjapoolne tõend erialase töökogemuse ja koormuse kohta viimase viie aasta jooksul;
e) vormikohane juhtumianalüüs.

 

Hindamismeetodid:

a) taotleja kirjalikult esitatud juhtumianalüüsi hindamine;
b) intervjuu taotlejaga;

Kutse taotlemine toimub 2 etapis:
1. kirjaliku juhtumi analüüsi esitamine – juhtumianalüüs peab vastama kutsestandardi kohustuslikele kompetentsidele; taotleja tõendab hinnatavaid kompetentse juhendi järgi koostatud juhtumi analüüsi tabelis;
2. intervjuu – taotleja tõendab kompetentse, esitades oma juhtumianalüüsi (aeg max 30 minutit) ja vastab suuliselt hindamiskomisjoni küsimustele vahetult või hindamiskomisjoni poolt etteantud ettevalmistusaja järel.

Juhtumi analüüsi valikul tuleb lähtuda järgnevast:

    • juhtum on võetud taotleja viimase kahe aasta töökogemusest;
    • juhtum peab olema valitud nii, et selle kaudu on võimalik kirjeldada kõigi nõutud kompetentside tegevusnäitajaid.

KUTSE TAASTÕENDAMINE

Kutse tegevusterapeut, tase 6 taastõendamise eeltingimused on:

a) vähemalt kolmeaastane erialase töö kogemus vähemalt 0,5 koormusega viimase viie aasta jooksul;
b) erialane täienduskoolitus või tegevus koolitajana või avaldatud publikatsioonid/ õppematerjalid vähemalt kolme (3) EAP (1 EAP= 26 akadeemilist tundi) ulatuses viimase viie aasta jooksul.

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid on:

a) vormikohane avaldus;
b) vormikohane täiendkoolituste aruanne ning täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad või dokumendid tegevuse kohta koolitajana või avaldatud publikatsioonid või õppematerjalid;
c) vormikohane tööandjapoolne tõend vähemalt kolmeaastase erialase töökogemuse ja koormuse kohta viimase viie aasta jooksul.

Hindamismeetod:

Kutse taastõendamine toimub ainult esitatud dokumentide põhjal.

KONTAKTISIK

Anne-Mari Rebane, mobiil +372 58138018, e-post: ttkutse@gmail.com