Loomad õppe – ja teraapiaprotsessis – praktiku arenguprogramm

Arenguprogrammi maht: 72 akadeemilist tundi auditoorset 16 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. Arenguprogramm on üles ehitatud põhimõttel, et igal kohtumisel läbitakse uus teema. Kohtumiste vaheline aeg on õpitu harjutamiseks ja analüüsimiseks. Arenguprogramm on üks tervik, mille kõik moodulid on omavahel seotud. Koolituse aeg: 24.03, 13.04, 04.05, 26.05, 16.06, 24.08, 15.09, 06.10, 27.10. Koolituspäevad algavad 10.00 ja lõppevad 16.30