Tegevusterapeutide suvepäevad 2017

Head tegevusterapeudid ja tegevusteraapia tudengid!

Tule veeda mõnus päev maalilise mere ääres Läänemaal, Rootiigi talus! Kavas on mitmed põnevad loengud nii külalistelt kui omadelt.

Pakume:
Huvitavaid loenguid
Õhtu- ja hommikusööki
Ööbimise võimalust
Sauna

Osalustasu: 10€ (Eesti Tegevusterapeutide Liidu liikmetele)/ 15€ (mitteliikmetele) palume kanda MTÜ Eesti Tegevusterapeutide Liit EE182200221047786292 selgituseks ’’suvepäevad’’.

Asukohast: Rootiigi talu asub Ridala vallas, mis asub Tallinnast vaid 100km kaugusel.

Tegevusterapeutide suvepäev 2017

Uus teenus “Tegevusteraapia kodus”

Alates 02.01.2017 kehtib määrus “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” uues redaktsioonis. Teenuste loetellu on lisatud ühe uue teenusena “Tegevusteraapia kodus”, kood 7061.
Teenuse hind on 30,43 ning see sisaldab transpordikulu (ja selleks kuluvat aega).
Haigekassa võtab koodiga 7061 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui patsiendile on näidustatud tegevusteraapia, kuid tervishoiuteenuse osutaja juurde jõudmine on takistatud mõõduka või raske liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire tõttu või patsiendile on näidustatud tegevusteraapia hakkamasaamiseks tema igapäevakeskkonnas.

Kõikide tegevusteraapia teenuste puhul (koodid 7053, 7054, 7061) sisaldab piirhind järgmisi tegevusi:

  1. tegevusvõime hindamine;
  2. igapäevaelu oskuste õpetamine ja harjutamine;
  3. tegevuseelduste arendamine, taastamine ja säilitamine;
  4. igapäevaelu tegevuste sooritamist toetavate abivahendite määramine, soovitamine ning kasutama õpetamine;
  5. keskkonna kohandamine patsiendi tegevusvõimele vastavaks;
  6. individuaalsete ortooside valmistamine;
  7. tegevusvõimealane juhendamine ja nõustamine;
  8. teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis.

Koodidega 7053, 7054 ja 7061 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab tegevusterapeut.

Tervishoiuteenuste loeteluga saate tutvuda Riigi Teataja leheküljel aadressil
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122016013

Palume kindlasti esitada ja edastada küsimused, mis tekivad uue teenuse kasutamisel, et saaksime otsustada, kas teenuse rakendamise aluseid tuleks veel täpsustada.

Perearsti saatekirjaga tegevusteraapiasse

Kuna tegevusterapeutide seas on olnud segadust teemal, kas perearstil on õigus saata patsienti otse tegevusteraapiasse (ilma vahepealse taastusarsti vastuvõtuta), küsisime antud küsimust Haigekassast. Nende vastus oli:

“Vastavalt sotsiaalministri 19.01.2007 määrusele „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ asuvad tervishoiuteenused 7053 ja 7054 perearstile täiendavalt tasutavate teenuste loetelus. Seega võib perearst patsiendi suunata otse tegevusterapeudile juhul, kui  teenuse osutajal on olema tervishoiuteenuse osutamiseks tegevusluba ning ta peab töötama tegevusluba omava tervishoiuteenuse osutaja juures. Perearsti suunamine teenusele, kusjuures suunamiskiri (saatekiri) peab vastama kõigile saatekirjale esitatavatele nõuetele, st sisaldama muu hulgas selget suunamise eesmärki, suunanud perearsti isikukoodi ja e-maili aadressi.”

Seega võib perearst saata patsiendi otse tegevusteraapiasse. Rahastus tuleb perearstide uuringufondi alt.

Maailma tegevusteraapia päev 2016

Maailma tegevusteraapia päeva tähistame 27.oktoobril algusega kell 14:00 Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

Sellel aastal toimub päeva tähistamine veidi teistsugusel moel. Kokku tulevad kõik tegevusteraapia huvilised ning maailmakohviku vormis panustame koos eriala arengusse. Iga osaleja arvamus ning ideed on teretulnud ja väärtustatud.

Mis on maailmakohvik?
Maailmakohvik on lihtne viis tuua kokku inimesi arutlema neile oluliste küsimuste üle. See võimaldab algatada olulisi vestluseid, leida erinevaid osapooli kaasates olemasolevatele probleemidele lahendusi ning ühiselt otsida tulevikku mõjutavaid uudseid ideid. Maailmakohvik sobib rakendamiseks eriti siis, kui soovitakse leida üles kollektiivne tarkus ja parimad lahendused. (https://www.kaasamine.ee/meetodid/maailmakohvik)

Maailmakohvikut juhib Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli optomeetria õppetooli juhataja-lektor Vootele Tamme, kellega on tegevusteraapia õppetoolil tihe koostöö. Üritus on kõigile osalejatele tasuta.

Tegevusterapeutide assistentide tasemeõpe

Kuna 2020.aastast ei või enam tegevusterapeudi assistendid (läbinud TAI koolituse) rehabilitatsioonisüsteemis töötada, on Eesti Tegevusterapeutide Liidul koos Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga plaanis läbi viia tasemekoolitus tegevusterapeudi diplomi saamiseks. Seoses sellega palume kõigil antud tasemekoolitusest huvitatutel ETLiga ühendust võtta, et teaksime, kui paljud on antud koolitustest huvitatud.